Да запазим традицията жива – Танцов състав „Мизийска младост“ гр.Тръстеник

Да запазим традицията жива – един проект свързан с културата, бита и фолклора ни представен в снимки!

Имам честа да Ви преставя Танцов състав „Мизийска младост“ гр.Тръстеник !